Zwiastun Pana Tadeusza z 1928 roku

„Pan Tadeusz”,film Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku to największa polska produkcja okresu międzywojennego. Budżet produkcji przekraczał pół miliona złotych. To niewyobrażalnie duża kwota, zważywszy że w owym czasie samochód kosztował około 2, 5 tysiąca złotych.
[youtube zujmfi5Nf6k]

Znalezione na Wykopie